Nejvyšší nároky na kvalitu !

Opora naší kvality

Řízení jakosti

Náš zavedený systém jakosti naplňuje požadavky normy DIN EN ISO 9001:2000. Náš cíl je nejvyšší kvalita pro naše obchodní partnery. Toto chceme uskutečnit orientací na zákazníka a intenzivními dodavatelskými vztahy a též neustálým zlepšováním procesů.

Zabezpečení kvality

Kvalitu našich produktů a služeb zabezpečujeme podle národních a mezinárodních norem a předpisů. Odpovědnost za kvalitu a naplnění odpovědnosti k našim zákazníkům je plně implementována.

Zabezpečení kvality

Naši výrobci mají kromě rozsáhlé vlastní kontroly mnoha produktů zajištěn nezávislý certifikovaný dohled nad výrobou produktů. Tento dohled probíhá na základech národních a mezinárodních předpisů a je prováděn pravidelně.