Elektricky vodivé a antistatické plasty

Technický pokrok v elektronice a elektrotechnice vede ke stále většímu nasazení těchto plastů.

Problém je v odvodu výbojů statické elektřiny, která způsobuje opotřebení povrchů součástek. Nekontrolovatelné statické výboje způsobují degradaci vedení a kontaktů použitých součástek.

Antistatické materiály se vyznačují tím, že statické výboje nezpůsobují opotřebení.

K antistatickým plastům patří tyto :

Další informace k požadovaným plastům naleznete v našem katalogu v Download-Center