Plasty z biopolymerů

Jako Bioplasty (biopolymery) jsou označovány plasty, které jsou vyrobeny z obnovitelných surovin.

K výrobě bioplastů slouží v dnešní době hlavně škrob a celulóza. K získání těchto surovin se používá kukuřice, cukrová řepa a dřevo.

Dalšími potencionálními surovinami jsou chitin a chitosan, lignin, casein, želatina a rostlinné oleje, jejichž použití je stále jen otázkou výzkumu.

V širším slova smyslu se používají jako bioplasty i plasty vyráběné z minerálních olejů, které jsou však jen částečně odbouratelné a nejsou to klasické bioplasty.

Podrobné informace k požadovaným materiálům naleznete v sekci "Produkte A bis Z"